naar de inhoud

De nachten

Het is goed mogelijk dat je in de allerlaatste fase extra zorg nodig hebt in de nacht, bijvoorbeeld omdat je alleenstaand bent of omdat je partner ondersteuning kan gebruiken.  

Die zorg bestaat in verschillende vormen.  

Nachtzorg

Nachtzorg wordt gegeven door een verpleegkundige of een verzorgende van de thuiszorg. Naar gelang je situatie komt deze persoon ’s nachts eenmaal of meerdere keren bij je langs. Bijvoorbeeld om je te helpen bij toiletbezoek of wondverzorging, of om je een injectie of medicijnen te geven. 

Om nachtzorg te kunnen krijgen, schrijft de huisarts een terminaal verklaring. Daarin staat dat de arts verwacht dat je nog maximaal drie maanden te leven hebt. 

Nachtwaker

Heb je ’s nachts behoefte aan emotionele steun, bijvoorbeeld omdat je veel ligt te piekeren? Dan kun je via je palliatief team informeren naar de nachtwaker. 

De nachtwaker is een vrijwilliger die ’s nachts bij je kan zijn. Voor een klein praatje of een mooi gesprek. Om een geheim te delen waar je je naasten niet mee wilt belasten en dat je toch graag wil uitspreken. Je kunt bij de nachtwaker angst en verdriet uiten. Of gewoon samen stil zijn. 

De nachtwaker kan je ook helpen om naar het toilet te gaan en zorgt ervoor dat je comfortabel ligt in je bed.  

De nachtwaker is er voor jou, maar kan ook je naasten ontlasten door er te zijn. Je kunt ernaar vragen bij het palliatief team. 

Hulp van vrijwilligers

Zeker als je alleenstaand bent, kan het prettig zijn om mensen om je heen te hebben. Overdag zullen er wel mensen op bezoek komen, maar ’s nachts kan het stil zijn. Lukt het niet om via de thuiszorg of in je kring van mantelzorg iemand te vinden om langs te komen of gewoon even mee te kunnen bellen? Dan kun je een vrijwilliger inschakelen. 

Vrijwilligersorganisaties als de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) of de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) bieden op vrijwillige basis hulp aan patiënten en hun naasten. Na een aanvraag heb je meestal binnen 24 uur hulp.  

Vrijwilligers doen geen medische of verpleegkundige handelingen, maar ze kunnen je verder overal bij helpen. Bijvoorbeeld bij het wassen en naar het toilet gaan. Vaak ondersteunen of vervangen ze mantelzorgers, zodat je partner en andere huisgenoten meer (nacht)rust krijgen.