naar de inhoud

Persoonlijke blogs

Op deze site hebben we persoonlijke verhalen verzameld, deze vind je hier. Maar online vind je op nog veel meer mooie en persoonlijke verhalen over leven met uitgezaaide borstkanker. Bijvoorbeeld in de vorm van een blog. Dit is een soort online dagboek.

Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal inspirerende blogs (sommige in liefdevolle herinnering).

Ken je meer blogs of schrijf je zelf? Laat het weten via communicatie@borstkanker.nl.