naar de inhoud

Wat doen we

Al veertig jaar komt Borstkankervereniging Nederland op voor (ex-)borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten, geven we informatie en zorgen we voor lotgenotencontact.

Wij maken ons er sterk voor dat mensen die met borstkanker te maken hebben de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past.

Uitgezaaide borstkanker is een belangrijk focuspunt van BVN.
Hierover lees je meer in de meerjarenstrategie. BVN schreef een position paper met daarin de huidige stand van de zorg voor patiënten met uitgezaaide borstkanker én de doelen voor de komende jaren.

Internationaal werken we samen met ABC Global Alliance en Europa Donna, de Europese organisatie voor borstkankerpatiënten. In 2023 vertaalde en ondertekende BVN daarom, net als in 2019, de Internationale ABC Verklaring. Hierin staan 10 punten voor betere zorg voor patiënten met uitgezaaide borstkanker, waaraan BVN zich heeft gecommitteerd. 

Een belangenbehartiger bij BVN zet zich speciaal in om deze doelen een stap dichterbij te brengen. Hierbij wordt zij ondersteund door een expertgroep van ervaringsdeskundigen. 
Voor patiënten met uitgezaaide borstkanker organiseert BVN speciale gespreksgroepen onder leiding van professionele gespreksleiders. 


Naast alle dagelijkse activiteiten – zoals de gespreksgroepen, webinars en online aandacht op onze website en social media-kanalen voor uitgezaaide borstkanker, gaat BVN in 2024 concreet aan de slag met: 

  • Het uitbouwen van het informatieplatform uitgezaaide borstkanker: www.uitgezaaideborstkanker.nl. 
  • De herdruk van de factsheet uitgezaaide borstkanker in Nederland, met meer aandacht voor verschillende typen uitgezaaide borstkanker. 
  • Het voortzetten en versterken van de samenwerking met IKNL, SONABRE, BOOG, NABON, Europa Donna en ABC Global Alliance. 
  • Participatie aan diverse wetenschappelijk onderzoeken zoals de ontwikkeling van een bijwerkingen-app voor uitgezaaide borstkanker/ lobby voor implementatie van gestandaardiseerde vragenlijst voor kwaliteit van leven, speciaal voor uitgezaaide borstkanker (ICHOM).
  • Stimuleren van de inzet van een vast (verpleegkundig) aanspreekpunt (samen met NFK) en van de beschikbaarheid van een palliatief team voor iedere patiënt met uitgezaaide borstkanker.