naar de inhoud

Jouw belangen

Al meer dan veertig jaar komt Borstkankervereniging Nederland op voor borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke/familiaire aanleg en hun naasten. Daarnaast zorgen we voor betrouwbare informatie en zorgen we voor lotgenotencontact.

Uitgezaaide borstkanker als focuspunt

Uitgezaaide borstkanker is een belangrijk focuspunt van BVN. Wij maken ons er sterk voor dat mensen die met uitgezaaide borstkanker te maken hebben de behandeling, zorg en steun krijgen die op hen is afgestemd en bij hen past. Een van onze concrete actiepunten was het creëren van platform uitgezaaide borstkanker.

Jouw belangen als patiënt 

Door naar jullie te luisteren en ervaringen op te halen krijgen we een goed beeld wat er leeft en waar jullie behoeften liggen. Dit heeft ertoe geleid dat we de komende jaren werken aan tien doelen voor betere uitgezaaide borstkankerzorg, om het leven van mensen met uitgezaaide borstkanker te verbeteren en indien mogelijk te verlengen.

Dit doen we onder andere door:

 • Meer informatie omtrent (mensen met) uitgezaaide borstkanker registreren.
 • De aandacht voor communicatie tussen arts en patiënt verbeteren.
 • Op een juiste manier doorverwijzen naar hulpverlening.
 • Aandacht besteden aan werk en uitgezaaide borstkanker.
 • Het begrip in de maatschappij helpen verbeteren.

We werken samen met andere (internationale) organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met uitgezaaide borstkanker.

Aanpak van de BVN

Om onze doelen te verwezenlijken en om jouw belangen te behartigen organiseert de BVN bijvoorbeeld:

 • Gespreksgroepen, om over specifieke onderwerpen te praten en te horen wat er speelt.
 • Webinars met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen, om kennis te delen.
 • Aandacht voor uitgezaaide borstkanker op de site en social media van de BVN
 • Het platform www.uitgezaaideborstkanker.nl
 • Gesprekken met experts op het gebied van zorg, om (nog beter) samen te werken en de zorg voor uitgezaaide borstkanker te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld met:
  • Zorgprofessionals op het gebied van uitgezaaide borstkanker en palliatieve zorg
  • Onderzoekers op het gebied van uitgezaaide borstkanker
  • Beleidsmakers
  • Politici
  • Verzekeraars
  • Farmaceuten
  • Andere patiëntenverenigingen en organisaties.

Afgelopen jaar hadden we samen met hen een bijeenkomst om van elkaar te leren.

Position paper

BVN benoemt in een position paper de huidige stand van zaken én de doelen voor de komende jaren. Lees hier meer BVN position paper – Final 6.pdf (borstkanker.nl)

Of lees hier meer over wat we nog meer doen.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.