naar de inhoud

Risico op uitzaaiingen na borstkanker

Van alle mensen met borstkanker krijgt 1 op de 5 te maken met uitgezaaide borstkanker. De uitzaaiingen kunnen op één plek zitten (bijvoorbeeld in de botten of in de lever) of op verschillende plekken tegelijk.

Ongeveer 1 op de 20 mensen die de diagnose borstkanker krijgen, heeft op dat moment al uitzaaiingen.

Factoren die het risico op uitzaaiingen vergroten

De kans dat uitzaaiingen ontstaan, verschilt per persoon. Bepaalde factoren geven een groter risico op uitzaaiingen:

De ene soort borstkanker zaait sneller uit dan de andere. Bij triple negatieve borstkanker is het risico groter dan bij hormoongevoelige borstkanker.

Hoe groter de tumor in de borst is, hoe hoger het risico op uitzaaiingen.

Naarmate er meer lymfeklieren met uitzaaiingen in de buurt van de tumor zijn gevonden, is er ook een grotere kans op uitzaaiingen in andere organen.

Uitzaaiingen in de lymfeklieren kunnen worden opgespoord door middel van een echo met een punctie van de ‘verdachte’ klier, een schildwachtklierprocedure of een okselkliertoilet.

Uitzaaiingen ontstaan vaker als de kankercellen in de borst agressief zijn (dat betekent snel groeien en delen) dan wanneer de kankercellen minder agressief zijn.

Genprofieltesten

Het risico op uitzaaiingen is nooit volledig te voorspellen. Genprofieltesten kunnen echter wel helpen. Door middel van het DNA-profiel van de tumor voorspelt de test hoe groot de kans op uitzaaiingen is. Als er al uitzaaiingen buiten de lymfklieren zijn vastgesteld, bijvoorbeeld in de botten of een ander orgaan, dan is een genprofieltest niet meer zinvol.

Vroeg ontdekken maakt geen verschil

Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat vroege opsporing van uitzaaiingen geen verschil geeft in overleving.  Dit is de reden dat bij nacontroles niet standaard naar uitzaaiingen wordt gezocht.

Moet je nadenken over mogelijke behandelingen voor uitgezaaide borstkanker? Dan heb je de tijd om na te denken en te overleggen met je zorgverleners en je naasten.