naar de inhoud

Afzien van de behandeling

Het is mogelijk dat je twijfelt of je (nog) ziektegericht behandeld wilt worden. Het is goed om je te realiseren dat je altijd de keuze hebt om niet te starten met een behandeling. Of om te stoppen met je behandeling die de uitgezaaide borstkanker aanpakt. Het gaat om jouw lichaam en om jouw leven.  

We raden wel aan, om je twijfels te bespreken met je arts en/of verpleegkundig specialist. Zij kunnen je informeren over de voor- en nadelen van een behandeling. En met je meedenken, of de behandeling jouw kwaliteit van leven bewaart, vergroot of juist vermindert. 

Wil ik een (verdere) behandeling krijgen?

Niet iedereen met uitgezaaide borstkanker wil een (verdere) behandeling. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld:  

  • De behandeling is te zwaar, de voordelen wegen niet op tegen de nadelen. 
  • De behandeling heeft te veel invloed heeft op het dagelijks leven, waardoor je de kwaliteit van je leven voelt afnemen. 
  • Behandelen past niet (meer) bij je levens- of geloofsovertuiging.  

Praat over je twijfels

Heb je twijfels over wel of niet behandelen? Bespreek die twijfels en je overwegingen dan met je oncoloog en verpleegkundig specialist. Vraag of het ook mogelijk is om te stoppen als je halverwege wilt stoppen. En wat de eventuele gevolgen daarvan zouden kunnen zijn, voor jezelf maar ook voor nog mogelijke volgende behandelingen. Het kan zijn dat je van mening verandert en dat mag ook!  

Het kan ook een goed idee zijn om met verschillende artsen te bespreken. Als je bijvoorbeeld twijfelt over bestraling, praat dan ook met de bestralingsarts. 

Je kunt ook een gesprek aanvragen met je huisarts of met een verpleegkundige. 

Laat je goed informeren en neem de tijd voor je keuze.  

Heb ik het recht om zelf te beslissen of ik wil worden behandeld?

Je hebt altijd het recht om zelf te beslissen of je wel of niet wilt worden behandeld. In de wet (WGBO) staat dat de arts je alleen mag onderzoeken en behandelen met jouw toestemming. Je kunt op elk moment beslissen over een behandeling: voordat deze is begonnen of als je al bezig bent.  

Wat gebeurt er als ik niet (verder) wil worden behandeld?

Niet behandelen of stoppen met een behandeling roept waarschijnlijk vragen bij je op. Het kan misschien voelen alsof je er door die beslissing alleen voor zal staan. Daarom is het goed om te weten: als je niet (verder) wilt worden behandeld, dan krijg je nog steeds medische zorg en begeleiding. Die is vooral bedoeld om klachten te voorkomen of te verminderen, zoals pijn of benauwdheid. Je zult regelmatig controles krijgen in het ziekenhuis of bij de huisarts. Ook staan er zorgverleners voor je klaar om je lichamelijk, emotioneel en psychisch bij te staan. 

Hoe gaat je zorg eruitzien als je niet (meer) zou worden behandeld?

Als je erover denkt om je niet (meer) te laten behandelen, laat je dan ook informeren over hoe je zorg er in dat geval praktisch uit zal gaan zien. Stel je arts alle vragen die je hebt. Bijvoorbeeld: 

  • Wie houdt je ziekte in de gaten, en hoe gebeurt dat?  
  • Welke behandelingen zijn er om klachten te verminderen?  
  • Welke zorg of begeleiding kun je krijgen, van wie?  

Zo heb je een helder beeld van wat deze keuze voor je zou betekenen. 

Hoe zullen mijn dierbaren reageren op mijn twijfel?

Als je twijfels hebt over wel of niet (meer) worden behandeld, kan dit lastig zijn om te bespreken met je naasten. Toch is het belangrijk om dit te doen. Plan hiervoor een rustig moment en vraag of ze goed naar je luisteren.  

De reacties kunnen verschillend zijn. Misschien begrijpen ze je twijfels en respecteren ze je beslissing, als je deze al hebt gemaakt. Dat is steunend.  

Misschien vinden ze dat je alles moet doen om zo lang mogelijk te blijven leven. Dat kan je onzeker maken.  

Ervaar je veel druk om te behandelen terwijl je dat zelf niet wilt? Bespreek dat dan met je arts of verpleegkundige. Of met je huisarts, of een maatschappelijk werker. Die kan je helpen om hiermee om te gaan. En om bij jezelf te blijven bij het maken van deze keuze.  

Ook kan het fijn zijn om ervaringen uit te wisselen met andere mensen met uitgezaaide borstkanker. Mogelijkheden voor lotgenotencontact vind je hier.  

Als ik besluit om niet (meer) te worden behandeld

Bij uitgezaaide borstkanker is er sprake van palliatieve zorg, die meerdere fasen kent.  

Als je wordt behandeld voor de ziekte, noemen we dat ‘ziektegerichte palliatie’. Als je besluit niet (meer) te willen worden behandeld, kom je in de fase die ‘symptoomgerichte palliatie’ heet. Vroeg of laat wordt deze gevolgd door de ‘laatste fase’ of ‘terminale fase’. In deze fasen ligt de focus niet alleen op de kwaliteit van leven, maar ook (en steeds meer) op de kwaliteit van sterven. 

infographic palliatief niet terminaal

Zelfregiedagboek

Dit ‘zelfregie-dagboek’ geeft je grip en overzicht op je behandelingen en de wensen die je nog wilt verwezenlijken. Het invullen van dit dagboek kan helpen om voor jezelf grip te krijgen en structuur te brengen in je wensen en zorgen. Ook kun je dit boekje meenemen naar je zorgverlener, om het te bespreken. Zo kun je aan je zorgverlener duidelijk maken wat je overwegingen zijn.