naar de inhoud

Samenwerken met je zieke collega

Je wilt je collega die uitgezaaide borstkanker heeft zo goed mogelijk bijstaan, maar er moet ook nog steeds werk worden verricht binnen jullie bedrijf of organisatie. Hoe kun je blijven samenwerken op een manier die voor iedereen binnen het team prettig en haalbaar is?

Informeer jezelf over uitgezaaide borstkanker

Om je collega te kunnen begrijpen en steunen, is het belangrijk dat je weet wat uitgezaaide borstkanker is. Lees bijvoorbeeld informatie over uitgezaaide borstkanker, over de behandeling van je collega en over de impact van de ziekte op zijn of haar leven.  

Vraag ook aan je collega wat zij met je wil delen en hoe zij zich voelt. Ga respectvol om met de privacy en de wensen van je collega, maak geen aannames en oordeel niet over keuzes.   

Bespreek wederzijdse verwachtingen

Maak (als team) duidelijke afspraken met je collega over de werkzaamheden, taakverdeling en verantwoordelijkheden. En durf vervolgens ook met elkaar te evalueren: gaat alles zoals jullie het hebben bedacht en gepland, of moet er iets worden bijgesteld?   

Help met praktische zaken

Je collega krijgt te maken met lichamelijke en mentale uitdagingen en beperkingen, die ook invloed kunnen hebben op de taken en werkzaamheden. Daarnaast zal de energie van je collega verschillen van week tot week of van dag tot dag.  

Bedenk hoe je kunt helpen met praktische zaken, zoals het overdragen of aanpassen van taken, het maken van afspraken, of het verzorgen van boodschappen of maaltijden. Vraag aan je collega wat zij nodig heeft 

Houd contact en toon betrokkenheid

Het is heel belangrijk dat je in contact blijft met je collega, zowel op werkgebied als op persoonlijk vlak. Laat je collega weten dat je er bent, dat je luistert en dat je meeleeft.  

Als je collega (tijdelijk) afwezig is, stuur dan regelmatig een berichtje, schrijf een kaartje of bel op. En als het past binnen jullie werkrelatie, kun je voorstellen om langs te komen voor een kop thee of om samen iets leuks te doen. 

Houd tijdens afwezigheid je collega op de hoogte van wat er speelt op het werk, bijvoorbeeld de ontwikkelingen, de successen en de uitdagingen. Betrek je collega ook bij vergaderingen, borrels of andere activiteiten. Misschien dat je collega niet de energie of conditie heeft om mee te doen, maar uitgenodigd worden voelt als erbij horen.  

Toon respect en waardering

Je collega gaat door een zware periode, waarin de omgeving vaak vooral de patiënt ziet en niet de persoon. Versterk daarom de eigenwaarde van je collega door het tonen van respect en waardering.  

Benadruk (op natuurlijke wijze) de kwaliteiten, talenten en bijdragen van je collega, niet de problemen of beperkingen. Geef je collega complimenten, feedback en erkenning voor het werk dat zij doet of heeft gedaan.  

Vermijd negatieve of ongepaste opmerkingen, slechte grappen of (ongevraagde) adviezen die je collega kunnen kwetsen of irriteren. 

Zorg als team voor elkaar

De diagnose van je collega kan grote invloed hebben op het hele team. Het kan bij iedereen verdriet, angst, boosheid, frustratie, schuld of machteloosheid oproepen. Zorg daarom goed voor elkaar. Deel je emoties, zoek en geef steun, bied elkaar een luisterend oor en geef eventueel een troostende omhelzing.  

Wees je bewust van ieders wensen en grenzen, ook als deze niet worden uitgesproken. Houd je ogen en oren open. Een collega die stil is en niet uit zichzelf emoties deelt, wacht misschien tot de juiste vraag wordt gesteld.  

Zoek ook naar manieren om als team samen te ontspannen, te genieten en te lachen, want dat helpt om de situatie beter aan te kunnen