naar de inhoud

Wat is palliatieve zorg?

De oncoloog heeft je verteld dat je uitgezaaide borstkanker hebt. Genezing van de ziekte is medisch gezien niet meer te verwachten. Je wordt palliatief behandeld. Dat betekent dat de behandeling niet is gericht op beter worden, maar op het verlengen van je leven, met een goede kwaliteit van leven.

Niet meer beter

Niet meer beter worden betekent niet per se dat je op korte termijn komt te overlijden.

Soms is uitgezaaide borstkanker nog lange tijd te remmen. Toch brengt het nieuws dat je niet meer geneest veel heftige gevoelens met zich mee. Die kan niemand wegnemen. Ook kom je voor lastige vragen en soms onmogelijke dilemma’s te staan. Over wat je nodig hebt om je zo goed mogelijk te voelen, fysiek en geestelijk, over welke hulp en steun je kunt gebruiken, en over afscheid nemen.

Gelukkig is er veel hulp beschikbaar om met je gevoelens om te gaan, om fysieke klachten te beperken en om te praten en je te ondersteunen bij hoe je deze periode wilt inrichten en uiteindelijk wilt afsluiten. Deze zorg heet palliatieve zorg.

Lees hier meer over palliatieve zorg. (website PZNL)

”Mensen denken bij uitgezaaide borstkanker vaak dat iemand snel zal overlijden. Maar gelukkig is dat in steeds meer gevallen niet zo. Het is fijn daar meer over te lezen als je zelf de diagnose krijgt.” – Anita

Palliatieve zorg is niet alleen de laatste fase

Veel mensen denken bij het woord ‘palliatieve zorg’ alleen aan het levenseinde. Daarom voel je misschien zelfs weerstand als je bijvoorbeeld ondersteuning van het palliatief team van je ziekenhuis krijgt aangeboden.

Palliatieve zorg kent echter verschillende fasen. Deze fasen staan niet los van elkaar, ze lopen vaak tegelijkertijd naast elkaar en door elkaar heen.

Ziektegerichte palliatie

De uitgezaaide borstkanker wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is. Het doel is om de ziekte zo lang mogelijk te remmen of stil te laten staan.

Symptoomgerichte palliatie

De ziekte ontwikkelt zich en je krijgt meer klachten die niet goed te remmen zijn. Het doel is het verlichten van klachten en onder controle houden van symptomen.

Terminale fase of laatste fase

In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts enkele weken tot een paar dagen, de laatste dagen voor het overlijden.

Contact over het gemis

Je naasten hebben ruimte en tijd nodig om het overlijden te verwerken. Soms hebben ze behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld een gesprek met een verpleegkundige of een geestelijk verzorger.

Emotionele of psychische steun

Je behandelend team richt zich medisch op de kwaliteit van je leven. Het kan fijn zijn ook ondersteuning te krijgen voor het emotionele en psychische deel van palliatieve zorg.

Heb je hier behoefte aan? Geef het aan bij je arts of verpleegkundige, zij kunnen je verder helpen, bijvoorbeeld door je in contact te brengen met het palliatief team. Of stel je vraag aan ons, dan kunnen we je adviseren.

Passende zorg voor jou

Als je uitgezaaide borstkanker hebt dan, kan dat heftige
emoties oproepen. Vaak heb je ook vragen. Het is goed om te weten dat je hulp kunt krijgen en dat je daar om mag vragen. In deze animatie legt NFK uit wat je mogelijkheden zijn.

In deze animatie van NFK hoor je welke hulp je kunt vragen en hoe je dat kunt doen. 

Niet meer beter worden – palliatieve zorg

Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland’ schreef een artikel over de waarde van palliatieve zorg en deelde haar gedachten ook in een video: ‘Je bent niet alleen patiënt, je leeft ook nog. En als je wat ontzorgd kan worden op de lijn van leven en ziekte, dan heb je wat meer gelegenheid om te genieten van het leven dat je nog gegeven is.’
Informatieboekje ‘Je wordt niet meer beter’

Informatieboekje ‘Je wordt niet meer beter’

Tootje: ‘Dit boekje geeft een compleet beeld van de verschillende fases van je ziekte. De onderwerpen zijn dingen waar je misschien niet zo makkelijk over praat, maar waar je in je hoofd wel mee bezig bent. Dit boekje geeft mij een gevoel van erkenning voor mijn gedachten.’