naar de inhoud

Hoe wordt uitgezaaide borstkanker ontdekt

De kankercellen die zijn losgeraakt van een tumor in de borst en op een andere plek in het lichaam terecht zijn gekomen, zijn op dat moment nog niet op te sporen. Door deling van de cellen wordt de uitzaaiing groter. Pas vanaf het moment dat deze een halve tot een hele centimeter groot is, bestaat de mogelijkheid om de uitzaaiing te ontdekken.

Uitgezaaide borstkanker wordt soms ontdekt omdat je klachten hebt, maar de ziekte kan ook bij een reguliere controle aan het licht komen.

De arts zal een aantal onderzoeken doen om vast te stellen of het om uitzaaiingen gaat en om welke soort.

Onderzoek bij klachten

Heb je last van klachten? Het is altijd verstandig om dan naar je huisarts of specialist te gaan. Ga zeker langs als de klachten langer dan twee weken aanhouden.

De huisarts of specialist kan een aantal onderzoeken voorstellen om vast te stellen of het om uitzaaiingen gaat, zoals een bloedonderzoek, PET-CT-scan, longfoto of CT-scan van de borstkas, echografie van de lever of CT-scan van de buik, botscan of MRI-scan.

[Lees hier meer over onderzoek en diagnose]

Controle na behandeling borstkanker

Ook kunnen uitzaaiingen worden ontdekt als je op controle komt bij de specialist, nadat je in het verleden bent behandeld voor borstkanker. Het doel van deze controles is om de eventuele terugkeer van borstkanker tijdig op te sporen.

Als blijkt dat de borstkanker is teruggekeerd, krijg je ook een aanvullend onderzoek naar eventuele uitzaaiingen. Bij één op de drie vrouwen met teruggekeerde borstkanker, worden ook uitzaaiingen in andere organen gevonden.

Als bij onderzoeken uitzaaiingen in andere organen worden gevonden, krijg je een biopsie. Hiermee wordt vastgesteld of het inderdaad gaat om een uitzaaiing van de borstkanker en of deze uitzaaiing hormoongevoelig en/of of HER2-positief of triple negatief is. Deze kenmerken kunnen afwijken van de tumor in je borst.

[Lees hier meer over de verschillende type uitgezaaide borstkanker]

Genprofieltesten

Het risico op uitzaaiingen is nooit volledig te voorspellen. Genprofieltesten kunnen echter wel helpen. Door middel van het DNA-profiel van de tumor voorspelt de test hoe groot de kans op uitzaaiingen is. Het gaat hierbij om een verwachting, zekerheid krijg je niet.

Lees hier meer over genprofieltesten

Vroeg ontdekken maakt geen verschil

Het is niet aangetoond dat vroege opsporing van uitgezaaide borstkanker de overlevingskans of levensverwachting groter maakt. Ook het eerder starten van de behandeling heeft geen invloed op hoe lang je met uitgezaaide borstkanker kan leven. Dit is de reden dat bij nacontroles niet standaard naar uitzaaiingen wordt gezocht.