naar de inhoud

Symptoomgerichte behandeling

Als er steeds minder behandelingen mogelijk zijn om je uitzaaiingen te remmen en je leven te verlengen, dan ga je over naar een meer symptoomgerichte behandeling. Je artsen blijven je dus behandelen. Alleen is het doel van de behandeling nu veranderd. 

Wat is een symptoomgerichte behandeling?

Bij een symptoomgerichte behandeling gaat je arts uit van het behouden of verbeteren van je kwaliteit van leven. De klachten en symptomen van de uitgezaaide borstkanker worden verlicht en indien mogelijk voorkomen, denk bijvoorbeeld aan de behandeling van: 

  • Pijnklachten 
  • Benauwdheid (dyspneu) 
  • Verwardheid (delier) 
  • Beschadiging van de huid (bijvoorbeeld doorligplekken)

Tijdens deze fase van symptoomgerichte behandeling wordt er steeds vaker gesproken over je laatste levensfase en over het einde van je leven. Hoe wil je dat dit eruit gaat zien? Wat zijn hierin je wensen? Wat moet er geregeld gaan worden? 

Palliatieve zorg

Symptoomgerichte behandelingen zijn onderdeel van de palliatieve zorg. Palliatieve zorg gaat niet alleen over de medische kant. Je kunt ook zorg krijgen op geestelijk, sociaal en spiritueel gebied. Ook kan complementaire zorgklachten verlichten. 

Elk ziekenhuis heeft een palliatief team. Hierin zitten vaak een internist-oncoloog, palliatief verpleegkundig specialist, longarts, pijnarts en geestelijk verzorger. Daarnaast zijn er psychosociale hulpverleners, diëtisten en fysiotherapeuten die je kunnen begeleiden. 

Je kunt voor praktische en emotionele ondersteuning ook terecht bij je casemanager: je verpleegkundig specialist of de mammacare-verpleegkundige. 

Lees hier meer over wie je allemaal tegen kan komen tijdens je behandeling en wat die voor je kunnen betekenen.