naar de inhoud

Financieel plan

Het maken van een persoonlijk financieel plan is voor iedereen een goed idee. Maar zeker nu je leeft met uitgezaaide borstkanker kan zo’n plan je overzicht en houvast geven. Je weet dan niet alleen wat je huidige situatie en mogelijkheden zijn, je krijgt ook een idee van je toekomstige financiële situatie. Je leest hier meer over wat een persoonlijk financieel plan is en hoe je dit kunt maken.

Wat is een financieel plan?

In een persoonlijk financieel plan zet je op een rijtje wat je (verwachte) inkomsten en je (verwachte) uitgaven zijn. Ook kun je hierin opsommen wat wordt gedekt door de zorgverzekering, en op welke toeslagen of andere hulp je aanspraak kunt maken.  

Het kan even een stap zijn, maar het is echt aan te raden om je financiële situatie op een rijtje te zetten. Het geeft je inzicht en het stelt je in staat om actie te ondernemen op basis van feiten. 

Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van: 

Deel je zorgen en zoek hulp

Heb je zorgen over geld? Of heb je hulp nodig bij het maken van een financieel plan of bij het vinden van financiële ondersteuning? Aarzel niet om hierover te praten. Ten eerste lucht dat enorm op. Ten tweede zijn er mensen en instanties die je kunnen helpen.  

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij: 

Op Verwijsgidskanker.nl vind je een overzicht van financiële hulpinstanties. 

Aandachtspunten bij het maken van een financieel plan

Kijk goed naar de ontwikkeling van je loon/inkomsten

 • Heb je een tijdelijk contract, dan kun je een uitkering uit de Ziektewet krijgen als je contract afloopt terwijl je ziek bent. Ben je oproepkracht, werk je op basis van een nul-urencontract of heb je geen werkgever (meer) als je ziek wordt? Ook dan krijg je misschien een Ziektewetuitkering van UWV. Lees meer op Regelhulp.
 • Ben je in loondienst, dan betaalt je werkgever tijdens de eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid verplicht je loon door. Hoeveel loon je ontvangt tijdens ziekte verschilt per CAO. Check het in je CAO of bij je werkgever en realiseer je dat het vaak na een jaar ziekte zakt.
 • Denk ook aan de gevolgen voor je eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een leaseauto of je pensioenopbouw.
 • Werk je in loondienst, en voel je je tussen de behandelingen door fit genoeg om te werken, dan kun je je in die periode(gedeeltelijk) beter melden. Voor ieder uur dat je werkt, krijg je namelijk wel honderd procent loon betaald.
 • Een gewaarschuwd mens telt voor twee: ben je langer dan een jaar ziek, vraag dan alvast wat je opties zijn als je twee jaar ziek bent. Je werkgever mag je dan namelijk ontslaan.
 • Meer details over ontslag wegens langdurige ziekte en waar je dan recht op hebt, vind je bij UWV.
 • Op ons platform vind je in Over Werk meer informatie over je keuzes, rechten en plichten rond je werk.

Pensioen

 • Controleer bij je pensioenverstrekker welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillig doorgaan met pensioenopbouw. Vaak moet je dit aanvragen binnen een bepaalde periode nadat je bent gestopt met werken, anders kan dit gevolgen hebben voor jouw pensioen of het partnerpensioen.
 • Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van een ander financieel product om het toekomstige (partner)pensioen aan te vullen. Een financieel adviseur kan je daarbij helpen.

Ken je opties als zzp’er

 • Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verwacht je een tijd niet (volledig) te kunnen werken? Meld dat bij je verzekeraar. Die zal in overleg met jou je arbeidsongeschiktheidspercentage bepalen. Dit is belangrijk voor de hoogte van je uitkering. Lees je polis nog eens na zodat je weet waar je recht op hebt. Hoeveel procent van je inkomsten keert je verzekering uit? En na hoeveel maanden ziekte?
 • Ben je lid van een broodfonds? Laat de leden dan weten dat je ziek bent en welke financiële hulp je wanneer nodig hebt.
 • Heb je geen spaargeld, geen AOV en ben je ook niet lid van een broodfonds? Dan kun je als zzp’er soms een uitkering van de gemeente krijgen. Informeer bij je gemeente.
 • Ook vanuit je rechtsbijstandsverzekering kan er met je worden meegedacht.

Lees hier meer over de gevolgen van uitgezaaide borstkanker als je zzp’er bent.

Weet wat de zorgverzekering wel en niet vergoedt

 • De vergoedingen vanuit de basiszorgverzekering zijn bij iedere verzekeraar gelijk en elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om je te accepteren voor de básiszorgverzekering, ziek of niet ziek.
 • Sommige zorgkosten die je maakt vanwege borstkanker krijg je vergoed uit de basiszorgverzekering (bijvoorbeeld vervoer naar behandelingen), maar lang niet alles. Bovendien moet je voor veel zorg eerst je eigen risico aanspreken.
 • De vergoeding uit een aanvullende verzekering verschilt per verzekering. Zoek goed uit welke zorg door jouw aanvullende verzekering wordt betaald voordat je kosten maakt. BVN heeft informatie over de vergoeding van hulpmiddelenop een rij gezet.
 • Je mag ieder jaar in januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar, je kunt dus kijken of je ergens anders een betere aanvullende verzekering zou kunnen krijgen. Let wel op: een verzekeraar is niet verplicht om je te accepteren voor een aanvullende verzekering. Zoek dit uit voordat je je oude verzekering opzegt.
 • Vergelijkingssites zoals die van de Consumentenbond kunnen je helpen kiezen.

Laat geen geld liggen van de Belastingdienst

 • Voor bepaalde zorg moet je eerst je eigen risico aanspreken of een eigen bijdrage betalen. Daarnaast betaal je voor bijvoorbeeld aanvullende medicatie of therapieën, speciale bh’s, reiskosten en meer. Een deel van die kosten kun je mogelijk terugkrijgen via je aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen die minder belasting betalen.
 • Er is wel een financiële drempel en de Belastingdienst stelt ook een aantal voorwaarden.
 • Op de site van de Belastingdienst vind je wie jou eventueel kan helpen bij het invullen van de aangifte.

Vraag ondersteuning bij je gemeente

 • Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens deze wet helpen alle gemeenten hun inwoners om mee te doen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • Gemeenten hebben algemene Wmo-voorzieningen (voor iedereen) en maatwerkvoorzieningen (per individu). Vergoedingen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld: hulp aan huis; hulpmiddelen; hulp bij schulden; begeleiding door een coach of geestelijk verzorger.
 • Elke gemeente bepaalt zelf de regels voor financiële ondersteuning. Vraag bij je eigen gemeente naar het Wmo-loket om te horen wat zij voor jou kunnen betekenen.
 • Naast de Wmo hebben gemeenten soms nog andere regelingen voor bijzondere bijstand; in sommige gevallen vergoeden ze de eigen bijdrage voor zorgkosten.

Overige tips bij het maken van een financieel plan

 • Maak een bespaarplan, zo kun je meer financiële ruimte creëren. Op de site van het Nibud vind je meer informatie. 
 • Regelhulp is het loket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier word je geholpen om je weg te vinden in de regelingen rondom zorg. Wie vergoedt wat? Hoe vraag je een vergoeding of uitkering aan? 
 • Het Juiste loket is een onafhankelijke dienst van de Rijksoverheid, die informatie en advies geeft over onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bel 030-7897878 of mail naar meldpunt@juisteloket.nl.