naar de inhoud

Nalatenschap

Je nalatenschap bestaat uit al je bezittingen én de schulden die je achterlaat na je overlijden. Om alles goed te regelen voor je nabestaanden, is het van belang om een testament te maken. Hierin staat duidelijk wie je erfgenamen zijn en wat je wensen zijn. Zo kun je mogelijke problemen, stress of ruzie voorkomen.

Wat is een testament

Een testament moet worden opgesteld door de notaris. In het testament komt te staan wie je erfgenamen zijn en hoe de erfenis moet worden verdeeld. Bijvoorbeeld welk geldbedrag iemand krijgt of hoe je voorwerpen wilt verdelen. Je kunt hierbij afwijken van de standaard wettelijke regelingen.

Als je geen testament maakt, bepaalt het erfrecht wie je erfgenamen zijn en hoe je erfenis wordt afgehandeld en verdeeld.

Wat zet je in je testament

Wat kun je vastleggen in je testament? Dit kun je lezen op de site van de Rijksoverheid. Ook is deze brochure van de Koninklijke Notariële Beroepenorganisatie (KNB) een handig naslagwerk.

Een paar algemene tips:

  • Je kunt in je testament een executeur aanwijzen. Deze persoon zal na je overlijden het nalatenschap beheren, eventuele schulden betalen en/of de uitvaart betalen.
  • Het is mogelijk om een bewind in te stellen over geld of spullen die je nalaat, bijvoorbeeld als de erfgenaam op het moment van je overlijden nog te jong is.
  • Staan in je testament beslissingen die als een verrassing kunnen komen voor je erfgenamen? Hoe lastig dit misschien ook kan zijn, probeer al vóór je overlijden te communiceren wat er in je testament staat. Dit kan een eventuele familieruzie helpen voorkomen.

Erfbelasting verminderen

Over je nalatenschap moet erfbelasting worden betaald door je erfgenamen. Door tijdens je leven schenkingen te doen, kun je zorgen voor een kleinere erfenis en daardoor voor minder erfbelasting. Op de site van de Belastingdienst vind je hierover meer informatie.

Het is ook mogelijk de erfbelasting te verminderen door een kunstvoorwerp over te dragen aan het Rijk. Het voorwerp moet hiervoor wel aan specifieke voorwaarden voldoen.

Verschil tussen testament en levenstestament

De twee woorden lijken op elkaar, maar er is een groot verschil tussen het testament en het levenstestament.

In het levenstestament leg je dingen vast die belangrijk zijn tijdens je leven. Je bepaalt welke persoon of personen beslissingen mogen nemen, als jij dat niet (meer) kunt doen. Dat heet volmacht geven. Ook leg je vast wat je wensen zijn, zo voorkom je dat er beslissingen worden genomen die niet overeenkomen met wat jij wil of wat goed is voor jouw kwaliteit van leven.

In de meeste gevallen geef je twee volmachten in je levenstestament: een voor je zakelijke belangen en een voor je medische en persoonlijke belangen.

Handige websites over het levenstestament

  • Op de site van ANBO vind je meer informatie over het levenstestament.
  • Deze checklist geeft houvast bij het nadenken over je levenstestament en het opstellen ervan.
  • Brochure over het levenstestament (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)

Bronnen
Notaris.nl
Erven-online.nl
Belastingdienst.nl