naar de inhoud

Als je zzp’er bent

Als je zzp’er bent, dan vraag je je waarschijnlijk af hoe het verder moet met je werk nu je uitgezaaide borstkanker hebt. Kun en wil je nog blijven werken? Of heb je geen keuze? Heb je wel of geen vangnet? Hoe communiceer je met je klanten als je door de ziekte of door de behandelingen je werkzaamheden of planning moet aanpassen?

Wel of niet blijven doorwerken als zzp’er

Zeker als zzp’er kan het lastig zijn om stoppen met je werk. Dat kan om financiële redenen zijn, maar ook bijvoorbeeld omdat je geen collega hebt die je werk (tijdelijk) kan overnemen. Toch is het belangrijk om na te denken over wel of niet doorgaan met werken, om de keuze te maken.

Een paar tips:

  • Vraag je behandelend arts, verpleegkundige of huisarts om advies over wel of niet doorwerken.
  • Werk je door, let dan goed op de signalen van je lichaam. Ga niet over je grenzen heen, neem regelmatig een pauze en stop op tijd.
  • Neem liever geen opdrachten aan waar grote tijdsdruk op zit. Is dit niet te vermijden? Maak een realistisch werkschema, met voldoende ruimte om af en toe te kunnen rusten.
  • Houd in je agenda rekening met de tijd die behandelingen en doktersafspraken kosten én met de moeheid en emotie die daarbij kunnen horen en die ook tijd en aandacht vragen.
  • Regel iemand die taken kan overnemen als het echt niet gaat. Bijvoorbeeld een collega zzp’er.
  • Lukt werken langere tijd niet? Wacht niet tot het laatste moment, maar wees realistisch. Regel op tijd vervanging. Zo kun je het werk loslaten. Je krijgt niet betaald, maar je opdrachtgevers blijven vertrouwen in je houden.

Als je geen keuze hebt

Misschien heb je geen keuze en moet je wel doorwerken, omdat je anders geen inkomen hebt. Bespreek dit met je behandelend arts of verpleegkundige. Ook is het aan te raden om advies te vragen aan een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).

Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Kun je door de uitgezaaide borstkanker (tijdelijk) minder of niet meer werken? Meld je dan zo snel mogelijk ziek bij je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Bij sommige polissen geldt de eerste maand na je ziekmelding het eigen risico en krijg je die periode dus geen geld. Wanneer je polis uit gaat keren hangt af van de wachttijd die je hebt gekozen bij het afsluiten van de verzekering.

Tip: lees de polisvoorwaarden goed door, dat voorkomt verrassingen.

Na je ziekmelding krijg je een gesprek met een arbeidsdeskundige, of een verzekeringsarts, of een medisch adviseur. Deze bepaalt voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Dit kan verbonden zijn aan de hoogte van je uitkering.

De meeste verzekeraars helpen je ook om weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding door een re-integratiebureau of arbeidsdeskundige. Welke hulp je kunt krijgen hangt af van je verzekeraar en het soort verzekering.

Kun je begeleiding krijgen? Let er dan op dat deze persoon of organisatie deskundig is op het onderwerp kanker en werk en bekend is met jouw branche of vakgebied. Is dat niet zo, dan kun je hulp vragen van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).

Je bent aangesloten bij een Broodfonds

Meld je zo snel mogelijk ziek bij het bestuur van je Broodfonds. De eerste 30 dagen zijn je eigenrisicoperiode, pas daarna zul je schenkingen krijgen van de andere deelnemers uit je Broodfonds. Alles bij elkaar vormen die schenkingen het bedrag waarvoor je hebt ingetekend.

Je kunt je de eerste maand dat je schenkingen ontvangt voor vijftig procent of honderd procent ziekmelden. Je krijgt dan 50% of 100% van het bedrag waarvoor je bent ingetekend. Na de eerste maand zijn andere percentages mogelijk.

Na twee jaar houden de schenkingen op. Dat is dus anders dan bij een AOV.

Meer informatie vind je op de algemene Broodfonds site.

Heb ik recht op een uitkering als zelfstandig ondernemer of zzp’er?

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er heb je geen recht op een WIA-uitkering. Wel kun je aanspraak maken op je arbeidsongeschiktheidsverzekering, als je die hebt afgesloten. Misschien heb je ook recht op bijstand.

Als je al langere tijd een eigen bedrijf hebt en tijdelijk niet in je levensonderhoud kunt voorzien, kun je Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-regeling) aanvragen.

Als je ouder bent dan 55 jaar en je je wilt stoppen met je bedrijf, dan kun je mogelijk aanspraak maken op een uitkering op basis van IOAZ. Lees hier meer over de voorwaarden.

Heb je niet genoeg inkomen of vermogen om in je levensonderhoud te voorzien? En kom je niet voor een andere voorziening of uitkering in aanmerking? En heb je geen eigen vermogen, of een eigen huis, of een partner met een hoog inkomen? Dan kun je mogelijk algemene bijstand krijgen.