naar de inhoud

Belevenissen

Stichting No Guts No Glory

Muziek in alle vormen kan troost bieden en kracht geven. Stichting No Guts No Glory maakt daarom muzikale belevenissen en wensen mogelijk voor mensen met kanker en hun naasten. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van huiskamerconcerten; regelen dat er muziek in het ziekenhuis is; concert- en festivalbezoeken; de aanschaf van een muziekinstrument en het regelen en betalen van muziek- en zanglessen.  

Stichting Ambulancewens

De zee zien, je favoriete plek bezoeken, de groep 8 musical zien of een concert bijwonen… Heb je een laatste wens, maar ben je niet meer mobiel genoeg om deze te vervullen? Stichting Ambulancewens heeft een speciaal ingerichte ambulance met een extra comfortabele brancard en rondom ramen. Samen met twee familieleden en/of vrienden en begeleid door kundig medisch geschoold personeel ga je op pad. De stichting regelt niet alleen het vervoer, maar ook alle andere zaken (bijvoorbeeld eten, toegangskaarten etc.).

Stichting Vaarkracht

Leven met kanker is zwaar, voor jou en voor je dierbaren. Het betekent het het verlies van alle zekerheden en vanzelfsprekendheden in het leven. Op z’n tijd moet je even ontsnappen aan de werkelijkheid, om nieuwe energie op te doen. Stichting Vaarkracht organiseert overal in het land onvergetelijke vaartochten voor jou en je naasten, die kosteloos zijn. Zo kun je op het water, met de wind in de haren, even samen alle zorgen vergeten. 

Stichting Buddies

Stichting Buddies wil je helpen een mooi leven te leiden in je laatste levensfase. Dit doen ze op verschillende manieren: 

  • Het jaarlijkse event ‘Tussen hemel en aarde dag’, waarbij ongeneeslijk zieke mensen gratis een parachutesprong mogen maken. Als jouw situatie vereist dat je niet kunt wachten op die dag, kun je ook ‘tussendoor’ een sprong maken. 
  • Familiedagen in een Skydive Windtunnel: ondanks fysieke beperkingen is vliegen in een windtunnel vaak wel mogelijk. Een mooi gezinsuitje (vanaf ca. 5 jaar oud). 
  • Fiscaal en juridisch advies geven, rekening houdend met een naderend einde 
  • Tips of doorverwijzingen binnen hun netwerk ten behoeve van specifieke hulp of advies  

Stichting Buddies is opgericht in nagedachtenis van Louis van de Moosdijk, die in 2011 overleed aan uitgezaaide nierkanker. Zijn wens was om een beter leven te helpen geven aan ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. 

Stichting Langs de zijlijn

Kinderen moeten gezien, gehoord en ondersteund kunnen worden op het moment dat een van hun ouders ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Stichting Langs de zijlijn pleit ervoor in een vroegtijdig stadium meer aandacht te geven aan het welzijn van de kinderen. Dit doen ze door het organiseren van een landelijke dag, waarbij de kinderen centraal staan. Ook hebben ze op hun site informatie verzameld over initiatieven die hulp bieden aan gezinnen.  

Bedside Singers

Bedside Singers zingen voor mensen die op de drempel staan van leven en dood. Ze komen met 3 of 4 zangers langs en zingen rustgevende liedjes. Zacht en met aandacht, als een warm klankbad. Zo bieden ze ruimte voor ontspanning en bezinning in de laatste fase van het leven.