naar de inhoud

Uitgezaaide borstkanker is onberekenbaar

Hoewel we aan de hand van verschillende factoren een prognose proberen te geven van het verloop van de ziekte, is en blijft uitgezaaide borstkanker onberekenbaar. De factoren liggen bijvoorbeeld niet vast, ze kunnen veranderen tijdens je ziekteproces.  

Bijvoorbeeld: 

  • Er kunnen nieuwe uitzaaiingen op andere plekken in je lichaam komen, waardoor je vooruitzichten veranderen en er een nieuw behandelplan nodig is. 
  • Er kan een nieuw type mutatie ontstaan, waardoor je eerdere medicatie niet meer werkt en een nieuw behandelplan nodig is (lees hier meer over deze hertypering). 
  • Je eigen wensen en grenzen met betrekking tot de behandeling kunnen in de loop van de tijd veranderen. 

Lees hier meer over ‘Als je behandeling niet (meer) werkt’.