naar de inhoud

Zelfregiedagboek

Dit ‘zelfregie-dagboek’ geeft je grip en overzicht op je behandelingen en de wensen die je nog wilt verwezenlijken. Het invullen van dit dagboek kan helpen om voor jezelf grip te krijgen en structuur te brengen in je wensen en zorgen. Ook kun je dit boekje meenemen naar je zorgverlener, om het te bespreken. Zo kun je aan je zorgverlener duidelijk maken wat je overwegingen zijn.

Lees verder